Our Archive

Our Archive

www.anoxident-balance.nl > Blog > Droge mond

Droge mond & Diabetes Feiten en statistiek Onderzoeken tonen aan dat een droge mond (xerostomie) veel voorkomen bij mensen met diabetes. En toch tonen de studies niet aan dat de prevalentie van droge mond hoger is bij diabetici in vergelijking met mensen zonder diabetes. Er zijn veel co-factoren die verstorend werken op de produktie van […]

Read more